GET OXYGEN

JABLKO je stranou regiónov, ktorej víziou je Slovensko ako zdravá krajina a spoločnosť

Sme moderná stredová strana s veľmi silným sociálnym programom zameraná na reformu regiónov

Riešime reformu regiónov považujeme za matku všetkých reforiem: máme pripravenú podrobnú reformu regiónov aj s odpoveďami na otázky ktoré kompetencie a aké peniaze majú byť presunuté na regióny, aby sa samosprávy mohli spravovať samé a aby boli schopné naplniť potreby občanov a ponúknuť im kvalitné služby

JABLKO je stranou regiónov, ktorej víziou je Slovensko ako zdravá krajina a spoločnosť

Sme moderná stredová strana s veľmi silným sociálnym programom zameraná na reformu regiónov

Riešime reformu regiónov považujeme za matku všetkých reforiem: máme pripravenú podrobnú reformu regiónov aj s odpoveďami na otázky ktoré kompetencie a aké peniaze majú byť presunuté na regióny, aby sa samosprávy mohli spravovať samé a aby boli schopné naplniť potreby občanov a ponúknuť im kvalitné služby

strana-jablko-logo-red
stavia prosperitu a rozvoj regiónov na štrukturálnej zmene. Za najdôležitejšiu reformu pre krajinu považujeme štrukturálnu reformu regiónov, vrátane prenesenia kompetencií
strana-jablko-logo-red
je politický projekt ľudí pracujúcich na ozdravení našej spoločnosti, na oživení našich regiónov a návrat našich občanov zo zahraničia
strana-jablko-logo-red
bojuje za demokraciu na Slovensku. Sme prozápadne orientovaná, proeurópska strana podporujúca členstvo Slovenska
vo všetkých medzinárodných štruktúrach a organizáciách s bezvýhradnou podporou vlády zákona
strana-jablko-logo-red
mení únik mozgov na príliv mozgov a vytvára podmienky na pretavenie ich potenciálu do tvorbi inovácii a startapov, excelentnej vedy a výskumy
strana-jablko-logo-red
vytvára možnosti pre mladých, spoločensky angažovaných, úspešných ľudí z rôznych oblastí ekonomiky a spoločnosti, ktorým záleží na stave tejto krajiny a veria v jej lepšiu budúcnosť na uplatnenie svojho talentu v prospech Slovenska

Náš tím

srana-jablko-clenovia
V Jablku máme desiatky šikovných ľudí práve z regiónov. Svojimi príbehmi dokazujú, aký obrovský potenciál má Slovensko, tak v ľuďoch, ako v kráse prírody a tradícií. Jablko prináša nové tváre a nový pohľad na potreby krajiny a spôsob, akým ciele naplniť.
Jabĺčka na mape Slovenska ukazujú, kde všade v regiónoch už máme člena alebo sympatizanta. A naša základňa sa intenzívne rozrastá.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Vznik našej strany nebol krátky ani jednoduchý proces. Rozhodnutie o jej založení vzišlo po množstve stretnutí ľudí, ktorým to, kam Slovensko smeruje nebolo ľahostajné. Zvažovali všetky možnosti, oslovili množstvo subjektov. Po týždňoch rokovaní nakoniec dospeli k záveru, že založenie nového politického subjektu s čistým štítom, s ponukou odborníkov na problémové oblastí spoločnosti, ale najmä s hlavnou víziou a to  štrukturálnou reformou regiónov, je v danom okamihu tým správnym krokom.

Mnohí z vás pochybovali a pochybujú, či táto malá republika potrebujeme ďalšiu stranu. Nie sme tu preto, aby sme rozbíjali demokratické spektrum strán, nemáme v sebe pýchu ani veľké ego. 


Preto sme nepredložili ani vlastnú kandidátku, nešli sme do volieb samostatne, ale obsadili sme 5 posledných miest na kandidátke Demokratov.

Jablko má však vlastný program - posilnenie regiónov, ich reformu, zastavenie úniku mozgov z krajiny a vyprázdňovania regiónov na východ od Bratislavy. 

Máme najlepší sociálny program s najlepšími odborníkmi na sociálne témy. Toto budeme vysvetľovať, predstavovať a akcentovať v našej kampani. Veríme, že naši piati kandidáti Jablka získajú vašu dôveru, aby sme mohli náš program dostať cez parlament do praxe.

Prečo Demokrati?
Často nám túto otázku kladiete:
O možnej politickej spolupráci sme rokovali od októbra minulého roku so všetkými stranami a ľuďmi, ktorí prichádzali do úvahy. S nikým sme sa nevedeli dohodnúť. 

Až rokovania s Demokratmi, viedli k reálnemu záveru. Po niekoľkých kolách vyjasňovania si názorov sme sa dohodli. Zhodli sme sa najmä na tom, že presadiť a zrealizovať štrukturálnu reformu regiónov na Slovensku je najdôležitejšia téma Slovenska na najbližších minimálne päť rokov. 

A ak sa má presadiť a zrealizovať, potom je škoda strácať čas a treba ísť tam, kde sa o tom rozhoduje.
Pre JABLKO z dohody vyplynulo, že:

(1) zostávame nezávislá strana,
(2) môžeme kandidovať už v týchto voľbách s reálnou šancou na úspech
(3) do parlamentu sa dostaneme len vtedy, ak nás voliči „uvidia“ a zakrúžkujú, a preto:


Krúžkujte našich 5 kandidátov na posledných 5-tich miestach kandidátky Demokratov č.22

Naši kandidáti do volieb Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Nechcete voliť menšie zlo?
> Voľte väčšie dobro

Krúžkujte našich 5 kandidátov na posledných 5-tich miestach kandidátky Demokratov č.22

strana-jablko-logo-white
jablko - je moderná stredová strana
strana-jablko-logo-white
jablko - je politický projekt ľudí pracujúcich na ozdravení našej spoločnosti, na oživení našich regiónov a návrat našich občanov zo zahraničia
strana-jablko-logo-white
jablko - stavia prosperitu a rozvoj regiónov na štrukturálnej zmene. Za najdôležitejšiu reformu pre krajinu považujeme štrukturálnu reformu regiónov, vrátane prenesenia kompetencií
strana-jablko-logo-white
jablko - bojuje za demokraciu na Slovensku. Sme prozápadne orientovaná, proeurópska strana podporujúca členstvo Slovenska
vo všetkých medzinárodných štruktúrach a organizáciách s bezvýhradnou podporou vlády zákona
strana-jablko-logo-white
jablko - mení únik mozgov na príliv mozgov a vytvára podmienky na pretavenie ich potenciálu do tvorbi inovácii a startapov, excelentnej vedy a výskumy
strana-jablko-logo-white
jablko - vytvára možnosti pre mladých, spoločensky angažovaných, úspešných ľudí z rôznych oblastí ekonomiky a spoločnosti, ktorým záleží na stave tejto krajiny a veria v jej lepšiu budúcnosť na uplatnenie svojho talentu v prospech Slovenska
strana-jablko-logo-white
JABLKO je stranou regiónov
strana-jablko-logo-red

150 - Lucia Ďuriš Nicholsonová

strana-jablko-logo-red

149 - Pavol Boroš

strana-jablko-logo-red

148 - Karolína Bortáková

strana-jablko-logo-red

147 - Biba Kudziová

strana-jablko-logo-red

146 - Milan Kaplan

Uvedomujeme si, že verejný priestor patrí nám všetkým a preto k nemu budeme pristupovať zodpovedne. Ako členovia strany Jablko sa nezapojíme billboardovej kampane, lebo sme presvedčení, že neekologický vizuálny smog nepatrí do kampaní moderných politikov 21. storočia, odmietame nevkusné znečisťovanie našich obcí a miest a nevyžiadané prenasledovanie občanov pri prechádzkach s rodinami.
Ako členovia strany Jablko si uvedomujeme, že hon na občanov a ich hlasy cez populistické, egoistické a nepremyslené návrhy politikov musí skončiť. Krajina potrebuje kontinuitu reforiem. Budeme podporovať pokračovanie dlhodobých a kvalitných projektov bez ohľadu na to, či ich navrhol politický konkurent. Kontinuitu a kvalitu budeme podporovať aj pri chode inštitúcií, ich personálnom obsadení a riadení, aby sme sa približovali k napĺňaniu dlhodobých cieľov a vízií.
Ako členovia strany Jablko sa hlásime k demokratickej spoločnosti, ktorá je súčasťou Európskych a medzinárodných štruktúr a spoločenstiev vrátane Európskej Únie, NATO, OSN a iných. Budeme strážiť demokratické princípy a zásady a to ako v európskom, tak aj v domácom priestore. Hlásime sa k ochrane všetkých pilierov demokracie a právneho štátu vrátane nezávislej žurnalistiky a novinárov. Na novinárov za žiadnych okolností nebudeme útočiť, znevažovať ich postavenie a podnecovať nenávisť spoločnosti k ním.
Psychickú spôsobilosť očakávame od držiteľov strelných zbraní, vodičov autobusov a taxikárov, ale nie od ľudí, ktorí riadia našu krajinu. Ako členovia strany Jablko absolvujeme kurzy na scitlivenie politikov voči duševným problémom v spoločnosti. Zároveň absolvujeme psychotesty navrhnuté odborníkmi, lebo sme presvedčení, že je pre krajinu a jej občanov nebezpečné, ak do verejných funkcií vstupujú ľudia bez osobnostnej zrelosti. Odmietame populizmus a lacný marketing, a preto nejdeme vyzývať ostatných politikov, aby sa k nám pridali. Chceme ísť príkladom a začíname od seba, pretože veríme, že na politikov musíme mať tie najvyššie požiadavky.
Psychickú spôsobilosť očakávame od držiteľov strelných zbraní, vodičov autobusov a taxikárov, ale nie od ľudí, ktorí riadia našu krajinu. Ako členovia strany Jablko absolvujeme kurzy na scitlivenie politikov voči duševným problémom v spoločnosti. Zároveň absolvujeme psychotesty navrhnuté odborníkmi, lebo sme presvedčení, že je pre krajinu a jej občanov nebezpečné, ak do verejných funkcií vstupujú ľudia bez osobnostnej zrelosti. Odmietame populizmus a lacný marketing, a preto nejdeme vyzývať ostatných politikov, aby sa k nám pridali. Chceme ísť príkladom a začíname od seba, pretože veríme, že na politikov musíme mať tie najvyššie požiadavky.
Maják limuzíny nemá slúžiť na obchádzanie dopravnej zápchy. Šofér limuzíny nemá čo vyberať deti zo škôlky politikom. A politik má slúžiť občanom, nie uviaznuť v akváriu oddelenom od spoločnosti, ktorého z jednej strany definuje limuzína a ochranka a z druhej ministerská kancelária. V prípade zvolenia do výkonnej funkcie sa bezodkladne zriekneme papalášskych výsad, ktoré nepatria do 21. storočia, ako limuzíny, šoféra alebo ochranky. Tieto výsady majú patriť len trom najvyšším ústavným činiteľom a politikom v ohrození života alebo zdravia. Ak je to možné v zahraničí, je to možné aj u nás.
Uvedomujeme si všetky riziká nadchádzajúcich volieb a preto k voľbám pristúpime zodpovedne a záujem krajiny povýšime nad osobné záujmy. Ako členovia strany Jablko vo voľbách nenecháme prepadnúť žiadny hlas. Pokiaľ nebudeme mať reálnu šancu na úspech vo voľbách, spojíme sa s inou stranou alebo z volieb odstúpime.
Uvedomujeme si, že moc je nebezpečná a demokracia krehká. V prípade zvolenia za predsedu alebo predsedníčku strany nezotrváme vo funkcií viac ako dve volebné obdobia. Odmietame predsedov na desiatky rokov, ktorí spôsobujú stagnáciu nielen vlastných strán, ale aj krajiny.
Ako členovia strany Jablko budeme viesť slušnú a vecnú diskusiu a narábať s rozumnými argumentami. Nebudeme znižovať dôveru v štát riešením sporov pred kamerami a na sociálnych sieťach. Budeme prinášať politickú kultúru ako sa od moderných a zodpovedných politikov právom očakáva. Nebudeme používať vulgarizmy a zneužívať svoje mediálne postavenie, či šíriť dezinformácie a hoaxy vo verejnom priestore vrátane sociálnych sietí.
Uvedomujeme si, že ústava nie je recept na tortu, je to najvyšší právny rámec štátu. Zaväzujeme sa novelizovať Ústavu iba v prípade podpory naprieč politickým spektrom. Nebudeme zneužívať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zákonov na obchádzanie verejnej diskusie. Naše poslanecké návrhy zákonov prejdú verejným a medzirezortným pripomienkovaním a budú doložené faktami, dátami a pedantne spracovanými doložkami vplyvov.
Väčšinu príspevku za voľby pre politické strany venujeme tvorbe kvalitných politík, investujeme ho do odborníkov, think-thankov a na tvorbu poctivej legislatívy. Nie na marketingové kampane a billboardy. Ide o verejné prostriedky, ktoré sa majú občanom vrátiť ako investícia do spoločnosti a zodpovednosť za verejné financie začína práve tu.
Nejdeme mladých odstrkovať do nejakých mládežníckych združení ako naši konkurenti. Mladí sú súčasťou štruktúr, hlasujú a od prvého dňa sú pevná súčasť Jablka.
Sledujte nás!
strana-jablko-logo-red
Všetky práva vyhradené pre Jablko 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram