GET OXYGEN

PRIDAJTE SA

Členom strany môže byť každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Sympatizantom môže byť osoba, ktorá́ sa zaujíma o program strany a aktívne participuje na jej činnosti najmä formou dobrovoľníctva pri akciách strany, šírenia pozitívneho povedomia o strane a charitatívnych akciách.

Adresa pre zaslanie vyplnenej prihlášky:

Strana JABLKO

P.O.BOX 57

900 81 Šenkvice
Udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle platných zásad spracúvania a ochrany osobných údajov.
Prihláška
Sledujte nás!
strana-jablko-logo-red
Všetky práva vyhradené pre Jablko 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram