GET OXYGEN

JABLKO je stranou regiónov, ktorej víziou je Slovensko ako zdravá krajina a spoločnosť

Sme moderná stredová strana s veľmi silným sociálnym programom zameraná na reformu regiónov

Riešime reformu regiónov považujeme za matku všetkých reforiem: máme pripravenú podrobnú reformu regiónov aj s odpoveďami na otázky ktoré kompetencie a aké peniaze majú byť presunuté na regióny, aby sa samosprávy mohli spravovať samé a aby boli schopné naplniť potreby občanov a ponúknuť im kvalitné služby
strana-jablko-logo-red
stavia prosperitu a rozvoj regiónov na štrukturálnej zmene. Za najdôležitejšiu reformu pre krajinu považujeme štrukturálnu reformu regiónov, vrátane prenesenia kompetencií
strana-jablko-logo-red
je politický projekt ľudí pracujúcich na ozdravení našej spoločnosti, na oživení našich regiónov a návrat našich občanov zo zahraničia
strana-jablko-logo-red
bojuje za demokraciu na Slovensku. Sme prozápadne orientovaná, proeurópska strana podporujúca členstvo Slovenska
vo všetkých medzinárodných štruktúrach a organizáciách s bezvýhradnou podporou vlády zákona
strana-jablko-logo-red
mení únik mozgov na príliv mozgov a vytvára podmienky na pretavenie ich potenciálu do tvorbi inovácii a startapov, excelentnej vedy a výskumy
strana-jablko-logo-red
vytvára možnosti pre mladých, spoločensky angažovaných, úspešných ľudí z rôznych oblastí ekonomiky a spoločnosti, ktorým záleží na stave tejto krajiny a veria v jej lepšiu budúcnosť na uplatnenie svojho talentu v prospech Slovenska

Náš tím

srana-jablko-clenovia
V Jablku máme desiatky šikovných ľudí práve z regiónov. Svojimi príbehmi dokazujú, aký obrovský potenciál má Slovensko, tak v ľuďoch, ako v kráse prírody a tradícií. Jablko prináša nové tváre a nový pohľad na potreby krajiny a spôsob, akým ciele naplniť.
Jabĺčka na mape Slovenska ukazujú, kde všade v regiónoch už máme člena alebo sympatizanta. A naša základňa sa intenzívne rozrastá.
Sledujte nás!
strana-jablko-logo-red
Všetky práva vyhradené pre Jablko 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram