GET OXYGEN

Naša strana

Predsedníctvo

Predsedníctvo je výkonným orgánom strany.

Revízna komisia

Revízna komisia je kontrolný orgán strany.

Rozhodcovská komisia

Rozhodcovská komisia je najvyšší rozhodcovský orgán strany

Sekretariát:

Sekretariát strany zabezpečuje vymedzené organizačné, administratívne, technické, hospodárske a marketingové záležitosti Strany.
Sekretariát strany riadi generálny manažér strany, ktorý riadi a zabezpečuje výkon pôsobností Sekretariátu v súlade so Stanovami a vnútornými predpismi Strany
Generálny manažér

Mgr. Diana Polomská
diana.polomska@stranajablko.sk+421 908 772 078
Sledujte nás!
strana-jablko-logo-red
Všetky práva vyhradené pre Jablko 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram