GET OXYGEN

Náš team

Redakcia

Peter Dubóczi

Riaditeľ
Vyštudoval politológiu na Katedre politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, kde naďalej pôsobí ako doktorand. Zároveň je výskumníkom pre Inštitút strategických politík a analytikom MapInfluenCE projektu Asociace pro mezinárodní otázky. Venuje sa problematike otvorenej spoločnosti a liberálnej demokracie v prostredí medzinárodných vzťahov. Zaujíma sa o politickú filozofiu, národný populizmus, kognitívnu bezpečnosť a hybridné hrozby. Kontakt: peter.duboczi@infosecurity.sk

Vanesa Garová

Research Fellow
Študentka bakalárskeho stupňa Medzinárodných vzťahov a diplomacie na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie, ochranu a dodržiavanie ľudských práv a bezpečnosť na internete. 
Kontakt: vanesa.garova@infosecurity.sk

Katarína Drevená

Research Fellow
Študentka magisterského stupňa Medzinárodných vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe. Venuje sa vnútroštátnym vojnám a faktorom, ktoré občianske konflikty podporujú. Zaujíma sa taktiež o globálne dopady klimatických zmien, propagandu ako nástroj zahraničnej politiky štátov a ruský vplyv v regióne strednej Európy. 
Kontakt: katarina.drevena@infosecurity.sk

Michaela Ružičková

Zástupkyňa riaditeľa
Interná doktorandka na Katedre politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Absolvovala stáž v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na Odbore medzinárodnej politiky. Pôsobila ako editorka obsahu v rámci newsletteru o dezinformáciách Digital Infospace Security Initiative. Publikuje ako stážistka v think-tanku Stratpol. Venuje sa témam ako je environmentálna geopolitika, geopolitika Arktídy a dôsledky klimatickej zmeny. 
Kontakt: michaela.ruzickova@infosecurity.sk

Denis Takács

Research Fellow
Absolvent magisterského stupňa odboru Európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2020 absolvoval v rámci programu Erasmus+ študijný pobyt na Ľubľanskej univerzite v Slovinsku so zameraním na bezpečnostné štúdiá. Zaujíma sa o problematiku boja proti terorizmu a hybridnej vojny.
Kontakt: denis.takacs@infosecurity.sk

Monika Jakabová

Research Fellow
Študuje inžinierske štúdium na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V súčasnosti pôsobí aj ako stážistka u MEP M. Hojsíka. Absolvovala študijný pobyt na univerzite v Španielsku, v bakalárskej práci rozoberala špecifiká migrácie v tejto krajine. Okrem toho sa zaujíma o dianie na blízkom východe, dezinformácie a dôsledky klimatickej zmeny.
Kontakt: monika.jakabova@infosecurity.sk

Richard Straka

Research Fellow
Absolvent medzinárodný vzťahov a európskych štúdií. Zaujíma sa prevažne o politické a bezpečnostné dianie mimo Európskej únie, v regiónoch strednej či východnej Ázie, ale aj amerického kontinentu.
Kontakt: richard.straka@infosecurity.sk

Lukáš Janovič

Research Fellow
Študent bakalárskeho stupňa Politológie a Bezpečnostných a strategických štúdií na Masarykovej univerzite v Brne. Venuje sa vplyvovým operáciam, propagande a kybernetickej bezpečnosti. Tiež sa zaujíma o problematiku digitálneho súkromia a východoázijskú politiku.
Kontakt: lukas.janovic@infosecurity.sk

Andrej Struhár

Research Fellow
Je študentom magisterského stupňa Medzinárodných vzťahov na Masarykovej univerzite v Brne. Stážoval v Amnesty International a absolvoval Scholarship for Peace and Security od OBSE. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie, populizmus, hybridné hrozby a Blízky východ. Ovláda základy ruského a talianskeho jazyka.
Kontakt: andrej.struhar@infosecurity.sk

Klára Kaničiarová

Research Fellow
Je absolventkou bakalárskeho stupňa politológie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, kde ďalej pokračuje aj na magisterskom stupni. Zaujíma sa o aktuálne dianie a problematiku hybridných hrozieb.
Kontakt: klara.kanicarova@infosecurity.sk

Lukáš Janovič

Research Fellow
Študent bakalárskeho stupňa Politológie a Bezpečnostných a strategických štúdií na Masarykovej univerzite v Brne. Venuje sa vplyvovým operáciam, propagande a kybernetickej bezpečnosti. Tiež sa zaujíma o problematiku digitálneho súkromia a východoázijskú politiku.
Kontakt: lukas.janovic@infosecurity.sk

Andrej Struhár

Research Fellow
Je študentom magisterského stupňa Medzinárodných vzťahov na Masarykovej univerzite v Brne. Stážoval v Amnesty International a absolvoval Scholarship for Peace and Security od OBSE. Zaujíma sa o aktuálne politické dianie, populizmus, hybridné hrozby a Blízky východ. Ovláda základy ruského a talianskeho jazyka.
Kontakt: andrej.struhar@infosecurity.sk

Klára Kaničiarová

Research Fellow
Je absolventkou bakalárskeho stupňa politológie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, kde ďalej pokračuje aj na magisterskom stupni. Zaujíma sa o aktuálne dianie a problematiku hybridných hrozieb.
Kontakt: klara.kanicarova@infosecurity.sk
Sledujte nás!
strana-jablko-logo-red
Všetky práva vyhradené pre Jablko 2023
arrow-uparrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram