GET OXYGEN

Manifest strany  

Jablko

Stiahnite si Manifest strany Jablko
Uvedomujeme si, že verejný priestor patrí nám všetkým a preto k nemu budeme pristupovať zodpovedne. Ako členovia strany Jablko sa nezapojíme billboardovej kampane, lebo sme presvedčení, že neekologický vizuálny smog nepatrí do kampaní moderných politikov 21. storočia, odmietame nevkusné znečisťovanie našich obcí a miest a nevyžiadané prenasledovanie občanov pri prechádzkach s rodinami.
Ako členovia strany Jablko si uvedomujeme, že hon na občanov a ich hlasy cez populistické, egoistické a nepremyslené návrhy politikov musí skončiť. Krajina potrebuje kontinuitu reforiem. Budeme podporovať pokračovanie dlhodobých a kvalitných projektov bez ohľadu na to, či ich navrhol politický konkurent. Kontinuitu a kvalitu budeme podporovať aj pri chode inštitúcií, ich personálnom obsadení a riadení, aby sme sa približovali k napĺňaniu dlhodobých cieľov a vízií.
Ako členovia strany Jablko sa hlásime k demokratickej spoločnosti, ktorá je súčasťou Európskych a medzinárodných štruktúr a spoločenstiev vrátane Európskej Únie, NATO, OSN a iných. Budeme strážiť demokratické princípy a zásady a to ako v európskom, tak aj v domácom priestore. Hlásime sa k ochrane všetkých pilierov demokracie a právneho štátu vrátane nezávislej žurnalistiky a novinárov. Na novinárov za žiadnych okolností nebudeme útočiť, znevažovať ich postavenie a podnecovať nenávisť spoločnosti k ním.
Psychickú spôsobilosť očakávame od držiteľov strelných zbraní, vodičov autobusov a taxikárov, ale nie od ľudí, ktorí riadia našu krajinu. Ako členovia strany Jablko absolvujeme kurzy na scitlivenie politikov voči duševným problémom v spoločnosti. Zároveň absolvujeme psychotesty navrhnuté odborníkmi, lebo sme presvedčení, že je pre krajinu a jej občanov nebezpečné, ak do verejných funkcií vstupujú ľudia bez osobnostnej zrelosti. Odmietame populizmus a lacný marketing, a preto nejdeme vyzývať ostatných politikov, aby sa k nám pridali. Chceme ísť príkladom a začíname od seba, pretože veríme, že na politikov musíme mať tie najvyššie požiadavky.
Psychickú spôsobilosť očakávame od držiteľov strelných zbraní, vodičov autobusov a taxikárov, ale nie od ľudí, ktorí riadia našu krajinu. Ako členovia strany Jablko absolvujeme kurzy na scitlivenie politikov voči duševným problémom v spoločnosti. Zároveň absolvujeme psychotesty navrhnuté odborníkmi, lebo sme presvedčení, že je pre krajinu a jej občanov nebezpečné, ak do verejných funkcií vstupujú ľudia bez osobnostnej zrelosti. Odmietame populizmus a lacný marketing, a preto nejdeme vyzývať ostatných politikov, aby sa k nám pridali. Chceme ísť príkladom a začíname od seba, pretože veríme, že na politikov musíme mať tie najvyššie požiadavky.
Maják limuzíny nemá slúžiť na obchádzanie dopravnej zápchy. Šofér limuzíny nemá čo vyberať deti zo škôlky politikom. A politik má slúžiť občanom, nie uviaznuť v akváriu oddelenom od spoločnosti, ktorého z jednej strany definuje limuzína a ochranka a z druhej ministerská kancelária. V prípade zvolenia do výkonnej funkcie sa bezodkladne zriekneme papalášskych výsad, ktoré nepatria do 21. storočia, ako limuzíny, šoféra alebo ochranky. Tieto výsady majú patriť len trom najvyšším ústavným činiteľom a politikom v ohrození života alebo zdravia. Ak je to možné v zahraničí, je to možné aj u nás.
Uvedomujeme si všetky riziká nadchádzajúcich volieb a preto k voľbám pristúpime zodpovedne a záujem krajiny povýšime nad osobné záujmy. Ako členovia strany Jablko vo voľbách nenecháme prepadnúť žiadny hlas. Pokiaľ nebudeme mať reálnu šancu na úspech vo voľbách, spojíme sa s inou stranou alebo z volieb odstúpime.
Uvedomujeme si, že moc je nebezpečná a demokracia krehká. V prípade zvolenia za predsedu alebo predsedníčku strany nezotrváme vo funkcií viac ako dve volebné obdobia. Odmietame predsedov na desiatky rokov, ktorí spôsobujú stagnáciu nielen vlastných strán, ale aj krajiny.
Ako členovia strany Jablko budeme viesť slušnú a vecnú diskusiu a narábať s rozumnými argumentami. Nebudeme znižovať dôveru v štát riešením sporov pred kamerami a na sociálnych sieťach. Budeme prinášať politickú kultúru ako sa od moderných a zodpovedných politikov právom očakáva. Nebudeme používať vulgarizmy a zneužívať svoje mediálne postavenie, či šíriť dezinformácie a hoaxy vo verejnom priestore vrátane sociálnych sietí.
Uvedomujeme si, že ústava nie je recept na tortu, je to najvyšší právny rámec štátu. Zaväzujeme sa novelizovať Ústavu iba v prípade podpory naprieč politickým spektrom. Nebudeme zneužívať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zákonov na obchádzanie verejnej diskusie. Naše poslanecké návrhy zákonov prejdú verejným a medzirezortným pripomienkovaním a budú doložené faktami, dátami a pedantne spracovanými doložkami vplyvov.
Väčšinu príspevku za voľby pre politické strany venujeme tvorbe kvalitných politík, investujeme ho do odborníkov, think-thankov a na tvorbu poctivej legislatívy. Nie na marketingové kampane a billboardy. Ide o verejné prostriedky, ktoré sa majú občanom vrátiť ako investícia do spoločnosti a zodpovednosť za verejné financie začína práve tu.
Sledujte nás!
strana-jablko-logo-red
Všetky práva vyhradené pre Jablko 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram