GET OXYGEN

JABLKO je stranou regiónov, ktorej víziou je Slovensko ako zdravá krajina a spoločnosť

Sme moderná stredová strana s veľmi silným sociálnym programom zameraná na reformu regiónov.

Riešime reformu regiónov považujeme za matku všetkých reforiem: máme pripravenú podrobnú reformu regiónov aj s odpoveďami na otázky ktoré kompetencie a aké peniaze majú byť presunuté na regióny, aby sa samosprávy mohli spravovať samé a aby boli schopné naplniť potreby občanov a ponúknuť im kvalitné služby.
strana-jablko-logo-red
stavia prosperitu a rozvoj regiónov na štrukturálnej zmene. Za najdôležitejšiu reformu pre krajinu považujeme štrukturálnu reformu regiónov, vrátane prenesenia kompetencií
strana-jablko-logo-red
je politický projekt ľudí pracujúcich na ozdravení našej spoločnosti, na oživení našich regiónov a návrat našich občanov zo zahraničia
strana-jablko-logo-red
bojuje za demokraciu na Slovensku. Sme prozápadne orientovaná, proeurópska strana podporujúca členstvo Slovenska
vo všetkých medzinárodných štruktúrach a organizáciách s bezvýhradnou podporou vlády zákona
strana-jablko-logo-red
mení únik mozgov na príliv mozgov a vytvára podmienky na pretavenie ich potenciálu do tvorbi inovácii a startapov, excelentnej vedy a výskumy
strana-jablko-logo-red
vytvára možnosti pre mladých, spoločensky angažovaných, úspešných ľudí z rôznych oblastí ekonomiky a spoločnosti, ktorým záleží na stave tejto krajiny a veria v jej lepšiu budúcnosť na uplatnenie svojho talentu v prospech Slovenska

Náš tím

srana-jablko-clenovia
V Jablku máme desiatky šikovných ľudí práve z regiónov. Svojimi príbehmi dokazujú, aký obrovský potenciál má Slovensko, tak v ľuďoch, ako v kráse prírody a tradícií. Jablko prináša nové tváre a nový pohľad na potreby krajiny a spôsob, akým ciele naplniť.
Jabĺčka na mape Slovenska ukazujú, kde všade v regiónoch už máme člena alebo sympatizanta. A naša základňa sa intenzívne rozrastá.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Vznik našej strany nebol krátky ani jednoduchý proces. Rozhodnutie o jej založení vzišlo po množstve stretnutí ľudí, ktorým to, kam Slovensko smeruje nebolo ľahostajné. Zvažovali všetky možnosti, oslovili množstvo subjektov. Po týždňoch rokovaní nakoniec dospeli k záveru, že založenie nového politického subjektu s čistým štítom, s ponukou odborníkov na problémové oblastí spoločnosti, ale najmä s hlavnou víziou a to  štrukturálnou reformou regiónov, je v danom okamihu tým správnym krokom.

Mnohí z vás pochybovali a pochybujú, či táto malá republika potrebujeme ďalšiu stranu. Nie sme tu preto, aby sme rozbíjali demokratické spektrum strán, nemáme v sebe pýchu ani veľké ego. 


Preto sme nepredložili ani vlastnú kandidátku, nešli sme do volieb samostatne, ale obsadili sme 5 posledných miest na kandidátke Demokratov.

Jablko má však vlastný program - posilnenie regiónov, ich reformu, zastavenie úniku mozgov z krajiny a vyprázdňovania regiónov na východ od Bratislavy. 

Máme najlepší sociálny program s najlepšími odborníkmi na sociálne témy. Toto budeme vysvetľovať, predstavovať a akcentovať v našej kampani. Veríme, že naši piati kandidáti Jablka získajú vašu dôveru, aby sme mohli náš program dostať cez parlament do praxe.

Prečo Demokrati?
Často nám túto otázku kladiete:
O možnej politickej spolupráci sme rokovali od októbra minulého roku so všetkými stranami a ľuďmi, ktorí prichádzali do úvahy. S nikým sme sa nevedeli dohodnúť. 

Až rokovania s Demokratmi, viedli k reálnemu záveru. Po niekoľkých kolách vyjasňovania si názorov sme sa dohodli. Zhodli sme sa najmä na tom, že presadiť a zrealizovať štrukturálnu reformu regiónov na Slovensku je najdôležitejšia téma Slovenska na najbližších minimálne päť rokov. 

A ak sa má presadiť a zrealizovať, potom je škoda strácať čas a treba ísť tam, kde sa o tom rozhoduje.
Pre JABLKO z dohody vyplynulo, že:

(1) zostávame nezávislá strana,
(2) môžeme kandidovať už v týchto voľbách s reálnou šancou na úspech
(3) do parlamentu sa dostaneme len vtedy, ak nás voliči „uvidia“ a zakrúžkujú, a preto:


Krúžkujte našich 5 kandidátov na posledných 5-tich miestach kandidátky Demokratov č.22

Naši kandidáti do volieb Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Nechcete voliť menšie zlo?
> Voľte väčšie dobro

Krúžkujte našich 5 kandidátov na posledných 5-tich miestach kandidátky Demokratov č.22

strana-jablko-logo-white
jablko - je moderná stredová strana
strana-jablko-logo-white
jablko - je politický projekt ľudí pracujúcich na ozdravení našej spoločnosti, na oživení našich regiónov a návrat našich občanov zo zahraničia
strana-jablko-logo-white
jablko - stavia prosperitu a rozvoj regiónov na štrukturálnej zmene. Za najdôležitejšiu reformu pre krajinu považujeme štrukturálnu reformu regiónov, vrátane prenesenia kompetencií
strana-jablko-logo-white
jablko - bojuje za demokraciu na Slovensku. Sme prozápadne orientovaná, proeurópska strana podporujúca členstvo Slovenska
vo všetkých medzinárodných štruktúrach a organizáciách s bezvýhradnou podporou vlády zákona
strana-jablko-logo-white
jablko - mení únik mozgov na príliv mozgov a vytvára podmienky na pretavenie ich potenciálu do tvorbi inovácii a startapov, excelentnej vedy a výskumy
strana-jablko-logo-white
jablko - vytvára možnosti pre mladých, spoločensky angažovaných, úspešných ľudí z rôznych oblastí ekonomiky a spoločnosti, ktorým záleží na stave tejto krajiny a veria v jej lepšiu budúcnosť na uplatnenie svojho talentu v prospech Slovenska
strana-jablko-logo-white
JABLKO je stranou regiónov
strana-jablko-logo-red
150

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Pred vstupom do politiky v roku 2010 pracovala ako investigatívna a televízna novinárka. Dva roky pôsobila vo vláde Ivety Radičovej ako štátna tajomníčka ministerstve sociálnych vecí, neskôr ako poslankyňa NR SR. Krátko pred zvolením do Európskeho parlamentu zastupovala opozíciu ako podpredsedníčka NR SR (2016-2019). Ako poslankyňa Európskeho parlamentu bola predsedníčkou Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) a potom jeho koordinátorkou pre skupinu Renew Europe. Je tiež členkou Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (CULT). Je tieňovou spravodajkyňou Renew Europe pre kľúčové legislatívne spisy. Pracuje okrem iného na smernici o boji proti násiliu páchanému na ženách, ochrane zdravotníkov pred toxickým látkami alebo o lepšom detekovaní materiálov týkajúcich sa sexuálneho zneužívania detí na internete.
Pochádza z centra Bratislavy a kedysi verila, že Slovensko môže byť riadené centrálne, lebo regióny sa nedokážu spravovať samy. V europarlamente si však všimla, že najlepšie fungujúce a najúspešnejšie krajiny sú tie, ktoré sú decentralizované. Dáta a odborníci hovoria, že prenos kompetencií a peňazí na regióny môže mať obrovský prínos pre krajinu. Od začiatku je preto pre stranu Jablko reforma riadenia štátom matkou všetkých reforiem. 
strana-jablko-logo-red
149

Pavol Boroš

Takmer tridsať rokov radí podnikateľom, majiteľom a manažérom súkromných a verejných organizácií. Jeho najsilnejšou stránkou je schopnosť motivovať a viesť ľudí, rovnako nachádzať realizovateľné a zmysluplné riešenia. Vie ako zreformovať štátnu a verejnú správu tak, aby sa dokázala úspešne vysporiadať so všetkými výzvami, ktoré musí riešiť naša spoločnosť.
Zaujíma sa o históriu a kultúru. Napísal dva historické romány: „Tri brehy Dunaja“ a „Osem mesiacov pred tým“. Spolupodieľal sa na vzniku prvého slovenského literárneho online žurnálu literat.sk.
Mám praktické skúsenosti s podnikateľskou sférou a podnikateľským prostredím. Rozumie tomu, kde sa Slovensko v súčasnosti z pohľadu rozvoja firiem a jednotlivých hospodárskych odvetví nachádza a kam by sa sme sa v najbližšom období mali posunúť.
Verí, že okrem ľudí, ktorí podnikajú, či už ako živnostníci alebo majitelia väčších firiem, môže osloviť všetkých ľudí, ktorí túžia po zmene kvality služieb, ktoré dnes poskytuje štát prostredníctvom všetkých svojich organizácií.
strana-jablko-logo-red
148

Karolína Bortáková

30 rokov pracovala vo vrcholových manažérskych pozíciách, posledných 5 rokov pôsobí vo
verejnej správe. Viedla komponent MRK v Iniciatíve Európskej komisie a Svetovej banky
„Catching up regions“, spolupracuje na tvorbe strategických rozvojových dokumentov,
rozvojových plánov na regionálnej a národnej úrovni v témach zameraných na zmiernenie
chudoby a sociálneho vylúčenia, špeciálne v prostredí MRK, a v oblastiach zamestnanosť,
bývanie, sociálna inklúzia, sociálne inovácie.
Zo skúseností vie, aké je zložité realizovať rozvoj v najmenej rozvinutých regiónoch
Slovenska v krajine s centrálnym riadením. Verí, že na všetky zložité problémy už existujú
riešenia, avšak neexistujú paušálne riešenia a je potrebné hľadať individuálne prístupy šité na
mieru, a zároveň dodržiavať princípy komplexnosti.
Je matkou dvoch dospelých dcér. Miluje psov, osvojuje si útulkáčov, najväčšie potešenie má
z jazdy na bicykli, z ľudskej spoločnosti a zbožňuje čas strávený v prírode. Má
nevyčerpateľné množstvo energie, ktoré rada využije hlavne na boj s extrémnou chudobou,
ktorá nemá v tomto tisícročí miesto.
Motto jej života sa stalo aj hlavným mottom volebnej kampane :
Vytvárať príležitosti pre všetkých. BEZ ROZDIELU.
strana-jablko-logo-red
147

Biba Kudziová

Pochádza zo Stropkova. Je matka samoživiteľka. Ako 20 ročná vycestovala za prácou do zahraničia pretože vo svojom regióne nenašla prácu. Pracuje už 15 rokov ako opatrovateľka so špecializáciou na demenciu. Od roku 2011 vedie v Rakúsku odbornú poradenskú skupinu pre 20 000 opatrovateľov zo Slovenska.
Počas Pandémie viedla krízový štáb pre opatrovateľov z 5 krajín. Organizovala pre nich bezplatne prevozy na hranicu, s mestom Viedeň vyjednala bezplatne možnosti ubytovania v prípade karantény, podieľala sa na zaradení odvetvia opatrovateľov k skupine zdravotníkov a tým zabezpečila prednostne vybavenie všetkých nutných pomôcok a výhod.
Podieľala som sa v rakúsku na tvorbe legislatívy pre opatrovateľstvo, ako aj na tvorbe certifikátu kvality pre rakúske agentúry. Pre opatrovateľov v Rakúsku zaviedla Infohitline. Vytvorila vzdelávacie štruktúry pre opatrovateľov v ich domácich krajinách (Slovensko, Maďarsko. Rumunsko). V novembri 2022 získala od Štátu Rakúsko striebornú medailu za výnimočné zásluhy pre spoločnosť. Je v tejto krajine uznávanou expertkou na tému domáceho opatrovania.
Napriek dlhoročnému pôsobeniu v zahraničí jej nie je ľahostajné, že naši rodičia ostávajú doma nezaopatrení, že opatrovateľky na Slovensku zarábajú minimálnu mzdu a že u nás neexistuje 24hod opatrovanie v domácom prostredí. Chce vrátiť našich opatrovateľov zo zahraničia domov k našim seniorom. Pretože doma ich potrebujeme.
V Jablku kandiduje za sociálnu oblasť.
strana-jablko-logo-red
146

Milan Kaplan

Od roku 2014 pôsobí v regióne Dolného Zemplína ako regionálny politik a občiansky aktivista. Štyri roky bol mestským poslancom v Michalovciach a členom mestskej rady. Aktuálne je druhé volebné obdobie poslancom Košického samosprávneho kraja, kde sa primárne venuje školstvu a cestovnému ruchu. V NR SR pracoval ako asistent poslanca a tieňového ministra školstva (2016-2020). Je predsedom občianskeho združenia Nové Michalovce a zároveň sa po celý čas venuje investigatívnym témam ako protikorupčný aktivista. Aktuálne profesne pôsobí v regionálnom školstve a do strany Jablko vstúpil práve kvôli ambíciám strany riešiť regionálne rozdiely a posilnenie postavenia samospráv, ktorých fungovanie v regióne na východe Slovenska dôverne pozná ako z teoretickej roviny, keďže je absolventom politických vied, tak aj z tej praktickej ako aktívny poslanec.
Uvedomujeme si, že verejný priestor patrí nám všetkým a preto k nemu budeme pristupovať zodpovedne. Ako členovia strany Jablko sa nezapojíme billboardovej kampane, lebo sme presvedčení, že neekologický vizuálny smog nepatrí do kampaní moderných politikov 21. storočia, odmietame nevkusné znečisťovanie našich obcí a miest a nevyžiadané prenasledovanie občanov pri prechádzkach s rodinami.
Ako členovia strany Jablko si uvedomujeme, že hon na občanov a ich hlasy cez populistické, egoistické a nepremyslené návrhy politikov musí skončiť. Krajina potrebuje kontinuitu reforiem. Budeme podporovať pokračovanie dlhodobých a kvalitných projektov bez ohľadu na to, či ich navrhol politický konkurent. Kontinuitu a kvalitu budeme podporovať aj pri chode inštitúcií, ich personálnom obsadení a riadení, aby sme sa približovali k napĺňaniu dlhodobých cieľov a vízií.
Ako členovia strany Jablko sa hlásime k demokratickej spoločnosti, ktorá je súčasťou Európskych a medzinárodných štruktúr a spoločenstiev vrátane Európskej Únie, NATO, OSN a iných. Budeme strážiť demokratické princípy a zásady a to ako v európskom, tak aj v domácom priestore. Hlásime sa k ochrane všetkých pilierov demokracie a právneho štátu vrátane nezávislej žurnalistiky a novinárov. Na novinárov za žiadnych okolností nebudeme útočiť, znevažovať ich postavenie a podnecovať nenávisť spoločnosti k ním.
Psychickú spôsobilosť očakávame od držiteľov strelných zbraní, vodičov autobusov a taxikárov, ale nie od ľudí, ktorí riadia našu krajinu. Ako členovia strany Jablko absolvujeme kurzy na scitlivenie politikov voči duševným problémom v spoločnosti. Zároveň absolvujeme psychotesty navrhnuté odborníkmi, lebo sme presvedčení, že je pre krajinu a jej občanov nebezpečné, ak do verejných funkcií vstupujú ľudia bez osobnostnej zrelosti. Odmietame populizmus a lacný marketing, a preto nejdeme vyzývať ostatných politikov, aby sa k nám pridali. Chceme ísť príkladom a začíname od seba, pretože veríme, že na politikov musíme mať tie najvyššie požiadavky.
Psychickú spôsobilosť očakávame od držiteľov strelných zbraní, vodičov autobusov a taxikárov, ale nie od ľudí, ktorí riadia našu krajinu. Ako členovia strany Jablko absolvujeme kurzy na scitlivenie politikov voči duševným problémom v spoločnosti. Zároveň absolvujeme psychotesty navrhnuté odborníkmi, lebo sme presvedčení, že je pre krajinu a jej občanov nebezpečné, ak do verejných funkcií vstupujú ľudia bez osobnostnej zrelosti. Odmietame populizmus a lacný marketing, a preto nejdeme vyzývať ostatných politikov, aby sa k nám pridali. Chceme ísť príkladom a začíname od seba, pretože veríme, že na politikov musíme mať tie najvyššie požiadavky.
Maják limuzíny nemá slúžiť na obchádzanie dopravnej zápchy. Šofér limuzíny nemá čo vyberať deti zo škôlky politikom. A politik má slúžiť občanom, nie uviaznuť v akváriu oddelenom od spoločnosti, ktorého z jednej strany definuje limuzína a ochranka a z druhej ministerská kancelária. V prípade zvolenia do výkonnej funkcie sa bezodkladne zriekneme papalášskych výsad, ktoré nepatria do 21. storočia, ako limuzíny, šoféra alebo ochranky. Tieto výsady majú patriť len trom najvyšším ústavným činiteľom a politikom v ohrození života alebo zdravia. Ak je to možné v zahraničí, je to možné aj u nás.
Uvedomujeme si všetky riziká nadchádzajúcich volieb a preto k voľbám pristúpime zodpovedne a záujem krajiny povýšime nad osobné záujmy. Ako členovia strany Jablko vo voľbách nenecháme prepadnúť žiadny hlas. Pokiaľ nebudeme mať reálnu šancu na úspech vo voľbách, spojíme sa s inou stranou alebo z volieb odstúpime.
Uvedomujeme si, že moc je nebezpečná a demokracia krehká. V prípade zvolenia za predsedu alebo predsedníčku strany nezotrváme vo funkcií viac ako dve volebné obdobia. Odmietame predsedov na desiatky rokov, ktorí spôsobujú stagnáciu nielen vlastných strán, ale aj krajiny.
Ako členovia strany Jablko budeme viesť slušnú a vecnú diskusiu a narábať s rozumnými argumentami. Nebudeme znižovať dôveru v štát riešením sporov pred kamerami a na sociálnych sieťach. Budeme prinášať politickú kultúru ako sa od moderných a zodpovedných politikov právom očakáva. Nebudeme používať vulgarizmy a zneužívať svoje mediálne postavenie, či šíriť dezinformácie a hoaxy vo verejnom priestore vrátane sociálnych sietí.
Uvedomujeme si, že ústava nie je recept na tortu, je to najvyšší právny rámec štátu. Zaväzujeme sa novelizovať Ústavu iba v prípade podpory naprieč politickým spektrom. Nebudeme zneužívať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zákonov na obchádzanie verejnej diskusie. Naše poslanecké návrhy zákonov prejdú verejným a medzirezortným pripomienkovaním a budú doložené faktami, dátami a pedantne spracovanými doložkami vplyvov.
Väčšinu príspevku za voľby pre politické strany venujeme tvorbe kvalitných politík, investujeme ho do odborníkov, think-thankov a na tvorbu poctivej legislatívy. Nie na marketingové kampane a billboardy. Ide o verejné prostriedky, ktoré sa majú občanom vrátiť ako investícia do spoločnosti a zodpovednosť za verejné financie začína práve tu.
Nejdeme mladých odstrkovať do nejakých mládežníckych združení ako naši konkurenti. Mladí sú súčasťou štruktúr, hlasujú a od prvého dňa sú pevná súčasť Jablka.
Sledujte nás!
strana-jablko-logo-red
Všetky práva vyhradené pre Jablko 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram