Budujeme modernú stredovú stranu

Namiesto rečí povieme, prečo kandidujeme. Pretože sa bojím o seba a o naše rodiny. Bojíme sa, keď vidíme, kam smeruje rozhádaná spoločnosť. Kam dokáže zájsť nenávisť. Že sanitka chodí pol hodinu. Že sa kašle na regióny. Že sa kašle na odborníkov. A rozhodli sme sa s tým niečo urobiť.

Skladáme silný tím

Sami to nedáme

  • Vyzbierajte s nami pár podpisov
  • Prispejete nám finančne na kampaň
  • Zapojíte sa dobrovoľnícky

Manifest strany Jablko

Verejný priestor

Uvedomujeme si, že verejný priestor patrí nám všetkým a preto k nemu budeme pristupovať zodpovedne. Ako členovia strany Jablko sa nezapojíme billboardovej kampane, lebo sme presvedčení, že neekologický vizuálny smog nepatrí do kampaní moderných politikov 21. storočia, odmietame nevkusné znečisťovanie našich obcí a miest a nevyžiadané prenasledovanie občanov pri prechádzkach s rodinami. 

Kontinuita

Ako členovia strany Jablko si uvedomujeme, že hon na občanov a ich hlasy cez populistické, egoistické a nepremyslené návrhy politikov musí skončiť. Krajina potrebuje kontinuitu reforiem. Budeme podporovať pokračovanie dlhodobých a kvalitných projektov bez ohľadu na to, či ich navrhol politický konkurent. Kontinuitu a kvalitu budeme podporovať aj pri chode inštitúcií, ich personálnom obsadení a riadení, aby sme sa približovali k napĺňaniu dlhodobých cieľov a vízií. 

Prozápadné smerovanie a ochrana demokracie 

Ako členovia strany Jablko sa hlásime k demokratickej spoločnosti, ktorá je súčasťou Európskych a medzinárodných štruktúr a spoločenstiev vrátane Európskej Únie, NATO, OSN a iných. Budeme strážiť demokratické princípy a zásady a to ako v európskom, tak aj v domácom priestore. Hlásime sa k ochrane všetkých pilierov demokracie a právneho štátu vrátane nezávislej žurnalistiky a novinárov. Na novinárov za žiadnych okolností nebudeme útočiť, znevažovať ich postavenie a podnecovať nenávisť spoločnosti k ním. 

Osobnostná zrelosť v politike

Psychickú spôsobilosť očakávame od držiteľov strelných zbraní, vodičov autobusov a taxikárov, ale nie od ľudí, ktorí riadia našu krajinu. Ako členovia strany Jablko absolvujeme kurzy na scitlivenie politikov voči duševným problémom v spoločnosti. Zároveň absolvujeme psychotesty navrhnuté odborníkmi, lebo sme presvedčení, že je pre krajinu a jej občanov nebezpečné, ak do verejných funkcií vstupujú ľudia bez osobnostnej zrelosti. Odmietame populizmus a lacný marketing, a preto nejdeme vyzývať ostatných politikov, aby sa k nám pridali.  Chceme ísť príkladom a začíname od seba, pretože veríme, že na politikov musíme  mať tie najvyššie požiadavky. 

Koniec papalášstva

Maják limuzíny nemá slúžiť na obchádzanie dopravnej zápchy. Šofér limuzíny nemá čo vyberať deti zo škôlky politikom. A politik má slúžiť občanom, nie uviaznuť v akváriu oddelenom od spoločnosti, ktorého z jednej strany definuje limuzína a ochranka a z druhej ministerská kancelária. V prípade zvolenia do výkonnej funkcie sa bezodkladne zriekneme papalášskych výsad, ktoré nepatria do 21. storočia, ako limuzíny, šoféra alebo ochranky. Tieto výsady majú patriť len trom najvyšším ústavným činiteľom a politikom v ohrození života alebo zdravia. Ak je to možné v zahraničí, je to možné aj u nás.

Zodpovednosť k voľbám

Uvedomujeme si všetky riziká nadchádzajúcich volieb a preto k voľbám pristúpime zodpovedne a záujem krajiny povýšime nad osobné záujmy. Ako členovia strany Jablko vo voľbách nenecháme prepadnúť žiadny hlas. Pokiaľ nebudeme mať reálnu šancu na úspech vo voľbách, spojíme sa s inou stranou alebo z volieb odstúpime. 

Obmedzenie moci

Uvedomujeme si, že moc je nebezpečná a demokracia krehká. V prípade zvolenia za predsedu alebo predsedníčku strany nezotrváme vo funkcií viac ako dve volebné obdobia. Odmietame predsedov na desiatky rokov, ktorí spôsobujú stagnáciu nielen vlastných strán, ale aj krajiny. 

Slušnosť

Ako členovia strany Jablko budeme viesť slušnú a vecnú diskusiu a narábať s rozumnými argumentami. Nebudeme znižovať dôveru v štát riešením sporov pred kamerami a na sociálnych sieťach. Budeme prinášať politickú kultúru ako sa od moderných a zodpovedných politikov právom očakáva. Nebudeme používať vulgarizmy a zneužívať svoje mediálne postavenie, či šíriť dezinformácie a hoaxy vo verejnom priestore vrátane sociálnych sietí.

Odmietame vytváranie právnej neistoty

Uvedomujeme si, že ústava nie je recept na tortu, je to najvyšší právny rámec štátu. Zaväzujeme sa novelizovať Ústavu iba v prípade podpory naprieč politickým spektrom. Nebudeme zneužívať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zákonov na obchádzanie verejnej diskusie. Naše poslanecké návrhy zákonov prejdú verejným a medzirezortným pripomienkovaním a budú doložené faktami, dátami a pedantne spracovanými doložkami vplyvov.

Príspevok od štátu

Väčšinu príspevku za voľby pre politické strany venujeme tvorbe kvalitných politík, investujeme ho do odborníkov, think-thankov a na tvorbu poctivej legislatívy. Nie na marketingové kampane a billboardy. Ide o verejné prostriedky, ktoré sa majú občanom vrátiť ako investícia do spoločnosti a zodpovednosť za verejné financie začína práve tu.

Nejdeme mladých odstrkovať do nejakých mládežníckych združení ako naši konkurenti. Mladí sú súčasťou štruktúr, hlasujú a od prvého dňa sú pevná súčasť Jablka.

Zber podpisov

Prosíme všetkých sympatizantov strany Jablko, aby si vytlačili podpisový hárok, ak môžu oslovili čo najviac ľudí z rodiny, priateľov alebo kolegov v práci a pomohli nám získať čo najviac podpisov. Každý človek sa musí do hárku zapísať a podpísať osobne.
Originál podpisového hárku prosíme zaslať poštou na adresu:

Ivan Lacho
Strana Jablko
P O BOX 30
850 05 Bratislava 55

Splnomocnenec prípravného výboru:
Ing. Ivan Lacho

Členovia prípravného výboru do založenia strany Jablko:
Mag. Juraj Klačanský, Ing. Peter Čapkovič